för tidigt födda barn

I Sverige föds ungefär sex procent av alla barn ”för tidigt”, vilket betyder före 37 veckors fullbordad graviditet. I de flesta fall mår dessa prematura barn alldeles utmärkt. Den svenska neonatalvården (vården av nyfödda) har utvecklats mycket och är idag bland de förnämsta i världen. Det betyder att de allra flesta svenska. Många för tidigt födda barn har svårt för att hålla sig vakna, ta in ljud och bilder och svara positivt på berörelse. En för tidigt född bebis kanske lägger all sin energi på att äta, växa och stänga ute intensiva ljud och ljus, och har kanske inte så mycket energi över för socialt interagerande. Vissa föräldrar känner sig otillräckliga. Högt bilirubin (hyperbilirubinemi) är vanligare hos underburna barn än hos fullgångna nyfödda barn, delvis på grund av omogen leverfunktion. Det finns ett samband mellan förekomsten av neonatal hyperbilirubinemi ("nyföddhetsgulsot") och den graviditetsvecka barnet är fött i; ju mer underburen, desto vanligare med. för tidigt födda barn

För tidigt födda barn Video

Min förlossning - Han föddes tre månader för tidigt - Evelina

0 Replies to “För tidigt födda barn”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *