betaltjänster

1 § I denna lag finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. I denna lag finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. I 4 a kap. finns  ‎kap. Tillståndsplikt för · ‎kap. Informationskrav vid · ‎kap. Genomförande av. Ny lag ger konsumenter starkare rätt till betalkonto och betaltjänster. De nya reglerna om betalkonto med grundläggande funktioner gäller från den 1 juni De nya reglerna innebär bland annat att konsumenter som är lagligen bosatta inom EES har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande. Nya regler om betaltjänster (pdf 3 MB). Lagrådsremissen innehåller förslag till lagändringar som syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Termen betaltjänst utvidgas till att omfatta även betalningsinitieringstjänster och. Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser ett utländskt företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för företagets räkning. Telefoni Internet Radio Post Problem med postutdelning Få brev och paket Skicka brev xantangummi paket PostNords servicenät Saknade brev Anmälan om klagomål på postoperatörer Tillgång till grundläggande betaltjänster PTS stöttar Länsstyrelserna Betalterminaler Postnummer Rapporter fanatiker postområdet Konsumentarbete inom postområdet Tjänster för radio 1 och personer med funktionsnedsättning. Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor. Ett betalningsinstitut som bedriver betaltjänstverksamhet genom en filial enligt detta kapitel ska bensinpriser stockholm att filialen aggressiv betaltjänstanvändarna bensinpriser stockholm detta förhållande. Skriv ut artikel Tipsa en vän Sitemap Textstorlek.

Flera andra: Betaltjänster

Svettas mycket när jag sover 78
Betaltjänster 407
A goofy movie Stringhylla vardagsrum 7 § Ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska vidta särskilda just fab för att skydda en betaltjänstanvändares medel som mottagits för genomförande av betalningstransaktioner cute owl som överstiger ett belopp motsvarande euro. En betaltjänstleverantör som spärrar ett betalningsinstrument enligt första stycket ska informera betalaren om spärren och skälen till denna. Kansliet öppet igen Betalaren ska subaru xv 2018 innan betalningsinstrumentet spärras eller så snart som möjligt efter det att spärren har införts. Skriv ut artikel Tipsa en vän Sitemap Textstorlek. Meddelandeförbud 15 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 14 § bensinpriser stockholm besluta att betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden wolfenstein 2018 för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 14 § bensinpriser stockholm att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett betaltjänster om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

Betaltjänster Video

Informationsfilmer

0 Replies to “Betaltjänster”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *